سرور مجازی اقتصادی

اقتصادی آمریکا
 • 512 مگابایت RAM
 • یک هسته CPU
 • 50GB HDD یا 10GB SSD هارد
 • 1000Mbs Port
 • نامحدود پهنای باند
 • 24/7/365 پشتیبانی فنی
 • به دلخواه شما سیستم عامل
 • ۱ عدد تعداد آی پی
اقتصادی انگلستان
 • 512 مگابایت RAM
 • یک هسته CPU
 • 50GB HDD یا 10GB SSD هارد
 • 1000Mbs Port
 • نامحدود پهنای باند
 • 24/7/365 پشتیبانی فنی
 • به دلخواه شما سیستم عامل
 • ۱ عدد تعداد آی پی
اقتصادی آلمان
 • 512 مگابایت RAM
 • یک هسته CPU
 • 50GB HDD یا 10GB SSD هارد
 • 1000Mbs Port
 • نامحدود پهنای باند
 • 24/7/365 پشتیبانی فنی
 • به دلخواه شما سیستم عامل
 • ۱ عدد تعداد آی پی
اقتصادی ایران
 • 512 مگابایت RAM
 • یک هسته CPU
 • 50GB HDD یا 10GB SSD هارد
 • 1000Mbs Port
 • نامحدود پهنای باند
 • 24/7/365 پشتیبانی فنی
 • به دلخواه شما سیستم عامل
 • ۱ عدد تعداد آی پی