سرور مجازی نیمه حرفه ای

نیمه حرفه ای آمریکا
 • 4 گیگابایت RAM
 • دو هسته CPU
 • 300GB HDD / 40GB SSD هارد
 • 1000Mbs Port
 • نامحدود پهنای باند
 • 24/7/365 پشتیبانی فنی
 • به دلخواه شما سیستم عامل
 • ۱ عدد تعداد آی پی
نیمه حرفه ای انگلستان
 • 4 گیگابایت RAM
 • دو هسته CPU
 • 300GB HDD / 40GB SSD هارد
 • 1000Mbs Port
 • نامحدود پهنای باند
 • 24/7/365 پشتیبانی فنی
 • به دلخواه شما سیستم عامل
 • ۱ عدد تعداد آی پی
نیمه حرفه ای آلمان
 • 4 گیگابایت RAM
 • دو هسته CPU
 • 300GB HDD / 40GB SSD هارد
 • 1000Mbs Port
 • نامحدود پهنای باند
 • 24/7/365 پشتیبانی فنی
 • به دلخواه شما سیستم عامل
 • ۱ عدد تعداد آی پی
نیمه حرفه ای ایران
 • 4 گیگابایت RAM
 • دو هسته CPU
 • 300GB HDD / 40GB SSD هارد
 • 1000Mbs Port
 • نامحدود پهنای باند
 • 24/7/365 پشتیبانی فنی
 • به دلخواه شما سیستم عامل
 • ۱ عدد تعداد آی پی