سرور مجازی معمولی

معمولی آمریکا
 • 2 گیگابایت RAM
 • یک هسته CPU
 • 150GB HDD / 30GB SSD هارد
 • 1000Mbs Port
 • نامحدود پهنای باند
 • 24/7/365 پشتیبانی فنی
 • به دلخواه شما سیستم عامل
 • ۱ عدد تعداد آی پی
معمولی انگلستان
 • 2 گیگابایت RAM
 • یک هسته CPU
 • 150GB HDD / 30GB SSD هارد
 • 1000Mbs Port
 • نامحدود پهنای باند
 • 24/7/365 پشتیبانی فنی
 • به دلخواه شما سیستم عامل
 • ۱ عدد تعداد آی پی
معمولی آلمان
 • 2 گیگابایت RAM
 • یک هسته CPU
 • 150GB HDD / 30GB SSD هارد
 • 1000Mbs Port
 • نامحدود پهنای باند
 • 24/7/365 پشتیبانی فنی
 • به دلخواه شما سیستم عامل
 • ۱ عدد تعداد آی پی
معمولی ایران
 • 2 گیگابایت RAM
 • یک هسته CPU
 • 150GB HDD / 30GB SSD هارد
 • 1000Mbs Port
 • نامحدود پهنای باند
 • 24/7/365 پشتیبانی فنی
 • به دلخواه شما سیستم عامل
 • ۱ عدد تعداد آی پی