سرور مجازی معمولی

معمولی آمریکا
  • 2 گیگابایت RAM
  • یک هسته CPU
  • 150GB HDD / 30GB SSD هارد
  • 1000Mbs Port
  • نامحدود پهنای باند
  • 24/7/365 پشتیبانی فنی
  • به دلخواه شما سیستم عامل
  • ۱ عدد تعداد آی پی
معمولی انگلستان
  • 2 گیگابایت RAM
  • یک هسته CPU
  • 150GB HDD / 30GB SSD هارد
  • 1000Mbs Port
  • نامحدود پهنای باند
  • 24/7/365 پشتیبانی فنی
  • به دلخواه شما سیستم عامل
  • ۱ عدد تعداد آی پی
معمولی آلمان
  • 2 گیگابایت RAM
  • یک هسته CPU
  • 150GB HDD / 30GB SSD هارد
  • 1000Mbs Port
  • نامحدود پهنای باند
  • 24/7/365 پشتیبانی فنی
  • به دلخواه شما سیستم عامل
  • ۱ عدد تعداد آی پی
معمولی ایران
  • 2 گیگابایت RAM
  • یک هسته CPU
  • 150GB HDD / 30GB SSD هارد
  • 1000Mbs Port
  • نامحدود پهنای باند
  • 24/7/365 پشتیبانی فنی
  • به دلخواه شما سیستم عامل
  • ۱ عدد تعداد آی پی