سرور مجازی پرفروش

پرفروش آمریکا
 • 1 گیگابایت RAM
 • یک هسته CPU
 • 100GB HDD / 20GB SSD هارد
 • 1000Mbs Port
 • نامحدود پهنای باند
 • 24/7/365 پشتیبانی فنی
 • به دلخواه شما سیستم عامل
 • ۱ عدد تعداد آی پی
Starting from
69,000 تومان
Měsíčně
Objednat
پرفروش انگلستان
 • 1 گیگابایت RAM
 • یک هسته CPU
 • 100GB HDD / 20GB SSD هارد
 • 1000Mbs Port
 • نامحدود پهنای باند
 • 24/7/365 پشتیبانی فنی
 • به دلخواه شما سیستم عامل
 • ۱ عدد تعداد آی پی
Starting from
69,000 تومان
Měsíčně
Objednat
پرفروش آلمان
 • 1 گیگابایت RAM
 • یک هسته CPU
 • 100GB HDD / 20GB SSD هارد
 • 1000Mbs Port
 • نامحدود پهنای باند
 • 24/7/365 پشتیبانی فنی
 • به دلخواه شما سیستم عامل
 • ۱ عدد تعداد آی پی
Starting from
69,000 تومان
Měsíčně
Objednat
پرفروش ایران
 • 1 گیگابایت RAM
 • یک هسته CPU
 • 100GB HDD / 20GB SSD هارد
 • 1000Mbs Port
 • نامحدود پهنای باند
 • 24/7/365 پشتیبانی فنی
 • به دلخواه شما سیستم عامل
 • ۱ عدد تعداد آی پی
Starting from
69,000 تومان
Měsíčně
Objednat